คำสั่งที่สามารถใช้ได้

@load

กลับจุดเซฟ

@mi

ตรวจสอบข้อมูลมอนสเตอร์

@time

ตรวจสอบเวลาในเซิร์ฟเวอร์

@autotoloot

เก็บไอเท็มอัตโนมัติ

@alootid

เก็บไอเท็มอัตโนมัติ โดยระบุ

@at

ตั้งร้านค้าออฟไลน์

#itemlist

ตรวจสอบไอเท็มผู้เล่น

#stats

ตรวจสอบสเตตัสผู้เล่น